Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Legnépszerűbb foglalkozásaink

TÉR

Óvodánkról

TÉR
Óvodánk mottója:
Mindenki részesüljön a szeretet, barátság, napfény és szabadság élményéből.
Bemutatkozás: Az óvoda természeti és társadalmi környezete alapján, Pocsaj község Hajdú-Bihar megye bihari térségében helyezkedik el, - 30 km-re Debrecentől és 25 km-re a Román határtól. A község igen szép, különleges természeti környezetben található, több védett természeti értéke is van: löszfal, Kunhalmok. Gazdag növény és állatvilág található a településen és környékén. Két folyó érinti településünket az Ér és a Berettyó. Lakossága 2700 főt tesz ki, melynek túlnyomó többsége magyar, de élnek román nemzetiségűek is, akiknek jelenléte a XVII. században történt betelepítésekre utal.
A lakosság jelentős része cigány származású. Az alacsony iskolázottság, a szakképzetlenség, különböző devianciák, hosszú időre súlyos terhet rónak az önkormányzatra és az oktatási, nevelési intézményekre, mert ennek következtében igen magas a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma mind az iskolában, mind az óvodában. Ebben a szép és értékes természeti és nehéz gazdasági környezetben működik intézményünk. Ezeknek a körülményeknek a figyelembevételével alakítjuk az óvodai nevelés céljait, feladatait.
Óvodatörténet: Az óvoda 1902. április 1-én nyílt meg a gyerek előtt, az épület óvodának készült, az akkori előírásoknak megfelelően. Az épület tégla és vályog falazattal készült, az L alakú épület két foglalkoztató teremből, egy óvónői szolgálati lakásból és egy konyhából állt. A község biztosította a működés költségeit. Az óvoda megnyitásával egy időben létrejött Kisdedóvó Felügyelő Bizottság, ők intézték a gazdasági ügyeket, ellátták a felügyeletet.
Az épületet első alkalommal 1921-ben újították fel. Napközi otthon 1939-től volt, jóléti étkeztetéssel. 1980-ban bővült udvara, telek hozzácsatolással, valamint vizesblokkal toldották meg az épületet.1984-ben teljes felújítás, fűtéskorszerűsítés, 2008-ban teljes akadálymentesítés történt. 2014-ben a Várépítő Pályázat segítségével az óvoda teljes belső festése megtörtént. Több felújítás, átalakítás és bővítés után nyerte el az épület mai formáját.
TÉR

Csoportjaink

Óvodánk két csoporttal működik.

Kapcsolat

Pocsaj-Kismarja Óvoda Kikelet Óvodája

+36 54 415 115


kikeletovi.pocsaj@gmail.com


4125 Pocsaj, Árpád utca 2.